За Нас

“Затворническо Право” е вестник издаван от Българското Затворническо Сдружение за Реабилитация. Във всяко издание ще намерите новини и правна информация за лишените от свобода в България.

Българското Затворническо Сдружение за Реабилитация (Б.З.С.Р.) e регистрирано на 26.07.2012 в Софийски градски съд.

logo-quadrat

Тя е първата по рода си в историята на България и с това бележи огромна крачка в защита на правата на лишените от свобода в източна Европа.

БЗРС е израз на колективните желания на затворниците в България и показва открито тяхната интензивна организирана борба с корупцията в съдебно-наказателната система. Oсновa цел на сдружението е да се застъпи за правата на затворниците в България и ги доближи поне малко до тези в други страни членки на Европейския Съюз.

Контакти

Издателски екип на вестник “Затворническо Право” – info@bgprison.org